Header Ads

Acacallis cyanea - The Dark Blue Acacalis
Nota: Berasal atau boleh dijumpai dihabitat semula jadi di negara Colombia, Venezuela, Brazil dan hutan Amazon.
Maza Orchids. Powered by Blogger.